Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Igl bol postal

Igl bol postal

2021
Joachim Wasescha

Igl bol postal è, ni pi bagn detg, era l’identificaziun d’en li ainten en taimp noua tgi quasi mintga vischnanca e vischnanchetta possedeva sia posta. Bleras èn svaneidas igls davos onns e cun ellas naturalmaintg er igl bol postal. Avant en pêr deis vaia survagnia ena brev tgi era impostada a Savognin e veva igl bol da 7200 Untervaz RPZ (Regionales Paketzentrum). Scu para vignan brevs, sainza en giaveisch expressiv, betg ple buladas agl li da consegna mabagn tarmessas ad Untervaz per l’ulterioura elavuraziun. Er chegl igl fretg dalla centralisaziun ed automatisaziun. Uscheia vign igl bol ple u manc angal ple utiliso agl spurtegl per paiamaints ed oter ple. Ia ma ragord da mies taimp activ noua tgi dava anc nigns centers da brevs e pachets, noua tgi cursavan anc igls trens ambulants, e noua tgi niva bulo e repartia tot agl li da consegna, chegl era blera lavour ed er gudogn. Segl maletg ins pò veir l’istorgia digl bol cun igl exaimpel da Savognin.

1845-1871 simpel bol angal cun nom digl li

1871-1882 bol Schweiningen sainza annada

1882-1884 bol Schweiningen cun annada

1884-1939 bol Savognin cun datum e crousch svizra

1939-1961 bol Savognin cun datum e crousch svizra ed igl 10 tgi signifitgescha igl cres da posta

1961-1965 nov bol Savognin cun datum, crousch svizra, igl 10 e treis steilas

1965-1984 bol Savognin cun datum, crousch svizra, igl 10 e treis steilas e nov igl nomer postal 7451

1984- bol Savognin cun datum, crousch svizra, igl 10 e treis steilas ed igl nomer postal 7460

1984-2000 bol da propaganda “Sommer und Winter“ e la soptgera da treis

2000- bol da propaganda “Mein Ziel Savognin“ e suglegl

Anfignen igl 1965 niva inditgia angal igl datum, siva digl 1965 datum ed er l’oura.

Tar occurenzas spezialas niva igl „Automobilpostbüro“ scu per ex. tar la Scuntrada dal pievel rumantsch a Savognin igl 1985. Chegl eran occasiuns impurtantas per igls filatelists scu er tot las midadas da bols scu per exaimpel tar la midada digl nomer postal.

Ti stos esser connectà per agiuntar in commentari
Nagin commentari il mument
Joachim Wasescha
109 contribuziuns
1 February 2021
77 guardads
0 like
0 favurit
0 commentari
2 Collecziuns