Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Joachim Wasescha

Joachim Wasescha

burgais da Savognin, marido, 3 unfants, posttenent 1965 - 2001

Commember dapi March 3rd, 2020
Foto
varda "Chor viril Surses 1969" noua tgi vigl descretg l'inauguraziun dalla bandiera nova.
0
0
2
Foto
L'inauguraziun dalla bandiera nova igls 22 zarcladour 1969 e neida festivada cun en'impusa...
0
0
2
Foto
Igl 1967 sa participescha igl chor alla festa da cant federala a Luzerna sot la direcziun...
0
0
2
Foto
Igl Chor viril Surses igl 1960 tar la festa da cant federala a Genevra sot la direcziun da...
0
0
1
Foto
Sen igl Piz Err ins galdescha ena belezza vista sen igl Grischun central. La fotografia mo...
0
0
2
Foto
Sot la tga dalla posta e ustareia viglia a Vazarouls stat an en bel curtegn igl crap tgi r...
0
0
2
Foto
Igls onns 1970 veva Savognin divers ferms skiunzs da cursa cun skis sen erva. Uscheia ò ig...
0
0
3
Foto
La motorisaziun dalla distribuziun a Savognin è succedeida igl 1968 cun en VW Käfer. Igl p...
0
0
2
Foto
Anfignen igl onn 1925 èn igls autos stos scumandos an noss cantun. En concluss digl cunseg...
0
0
2
Foto
Cò davigl anc nign telefon e nign handy! Igl postigliung era chel tgi sunava igl corn da p...
0
0
1
Foto
La nossa festa e fiera a caschung dall'emissiun dalla marca postala tgi commemorescha la m...
0
0
2
Foto
Igl 1965 ò la posta Savognin survagnia sies amprem bol da propaganda igl cal è nia mido ig...
0
0
2
Foto
Per commemorar igls 100 onns siva la mort digl grond artist Giovanni Segantini ò la posta...
0
0
2
Foto
La vischnanchetta cun casamaints, cun igl nom sumigliant a Savognin, cun baselgia e santie...
0
0
1