Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
In film da RTR Svizra Rumantscha - Cuntrasts: in film davart l'intendant Giovanni Netzer....
0
0
3
Temporar, gigantic e curaschus. Uschia sa preschenta la tur da teater d’Origen cun ses 30...
0
0
3
«Arjago» è tar il dentist, «Ivory» vegn operà d’in tumor e da «Muffin» èsi da prender cumi...
0
0
4
In purtret dad Vic Hendry en ses vegls onns a Schaffusa. In film da RTR Cuntrasts. «Bis h...
0
0
5
Tge dovri per scriver in text litterar? Ina buna idea u il squitsch da stuair scriver? In...
0
0
2
L'emissiun Cuntrasts a la tschertga dal purtret original da Gieri Genatsch (Jörg Jenatsch)...
0
0
3
L’onn 2020 hai dà en il Grischun 257 animals stgarpads dal luf. Perquai è Mario Alig da Vr...
0
0
4
Janic Andrin Spinnler ha in siemi da la vita. El vul manar ses agen bain puril. Ma il giuv...
0
0
4
L'emissiun Cuntrasts da la Televisiun Rumantscha purtretescha in vegl usit: il trair schib...
0
0
1
Vegnì entras la tatta tar l'art Mirko Baselgia (1982) è creschì si a Lantsch. Ch’el è veg...
0
0
3
L'emissiun da satira "muschkito" fa in test: ella incumbensescha in pictur-artist da sfalz...
0
0
1
Suenter sia patenta da scolast primar l’onn 1977 ha Gion Gieri Sgier cleras ideas per sia...
0
0
3
Igl è sta per el sco d’avair in da 6 en il lotto. Steivan Luzi è vegnì elegì sco nov guard...
0
0
2
Ina retrospectiva 30 onns suenter l'emissiun legendara "Muschkito" da RTR. Il «Muschkito...
0
0
1