Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

Commember dapi avrigl 11th, 2018
Foto
Favurisà
Flex, la gronda planeira alpina sur Sour (Sur). Sen la foto la famiglia da Giatgen Spinas...
3
0
2
Foto
Igl maletg mossa la posta da tgavals cun tschintg schimels agl trap sen igl pass digl Flüe...
2
0
3
Foto
Igl maletg mossa igl gioven Lorenz Cavegn, darivant da Vella / Lumnezia tgi ò sa scaso pri...
2
0
Foto
Igl maletg mossa scu tgi igl transport da marcanzeia e fitgira funcziunava a Radons avant...
2
1
5
Foto
Favurisà
Savognin-Cunter ca. 1945, auto mit Holzvergaser, tranter Savognin e Cunter Chest Automob...
2
1
5
Foto
Favurisà
Leonora Jäger da Sour (Sur) er vieva e veva da precurar per igl tigneir tgesa. Co veva ell...
2
0
2
Foto
Igl maletg mossa la manadeira (vatga cun igl tgar da fagn) sen viadi cunter tgesa. Igl mal...
1
0
5
Foto
Igl maletg mossa da veir igl Hotel Piz Platta, digl mang soura, vista cunter süd-west. Ig...
1
0
1
Foto
Igl maletg mossa igl nov bietg digl Hotel Piz Platta anturn igls onns 1944. Sen igl maletg...
1
0
0
Foto
Igl maletg mossa igl Hotel Piz Platta igl onn 1910. Igl onn 1908 ò igl indigen Gion Grisc...
1
0
0
Foto
Igl maletg mossa dasper tranter igl Hotel Albula ed igl Hotel Julier la remisa per las car...
1
0
0
Foto
Igl maletg digl onn 1930 mossa las dus cumaratas, d.s. Barbulina Jäger-Illien (1902) ed Al...
1
0
4
Foto
Igl maletg mossa la famiglia digl scrivant barmeir da Savognin, Peder Guetg-Schmid (1981-1...
1
0
3
Foto
Igl maletg mossa Vardaval (Varda Val) cun igl amprem auto postal sen la veia digl Gelgia....
1
0
6