Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
La pagina tetgala: historiaHelvetica
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

Commember dapi avrigl 11th, 2018
Foto
Igl maletg mossa scu tgi igl transport da marcanzeia e fitgira funcziunava a Radons avant...
4
1
6
1955
Foto
Igl maletg mossa igl gioven Lorenz Cavegn, darivant da Vella / Lumnezia tgi ò sa scaso pri...
3
0
1948
Foto
Favurisà
Savognin-Cunter ca. 1945, auto mit Holzvergaser, tranter Savognin e Cunter Chest Automob...
3
1
5
Foto
Favurisà
Flex, la gronda planeira alpina sur Sour (Sur). Sen la foto la famiglia da Giatgen Spinas...
3
0
2
1960
Foto
Favurisà
Igl maletg mossa Tona Steier ed ,Ursulina Steier tgi veva 18 onns a Savognin igls 19 da fa...
2
0
3
fanadur 19th, 1949
Foto
Favurisà
Savognin, igl maletg mossa igls catter tgavals tgi teiran igl "Bahnschlitt". Chegl era ena...
2
0
5
1910
Foto
Segl maletg da veir, Sep Collet-Dedual cun sia feglia Georgetta Collet avant la manadeira...
2
0
4
1930
Foto
Segl maletg, l'anterioura e conpossessoura dall'ustareia Tigia an Val Nandro, Margaritta C...
2
0
4
1950
Foto
Avant la tigia-caschareia viglia a Tigia. Sen la foto da canoscher, davos d.s. Lurintg Col...
2
0
4
1920
Foto
Igl maletg mossa igl postign Christian Plaz 1918-1956, cun la gidantra tar la posta Julia...
2
0
3
1955
Foto
Igl maletg mossa igl "Schlachthaus" dalla mazzlareia Peduzzi a Sulom. Dasperas la clavadei...
2
0
3
1965
Foto
Igl maletg mossa en acla a Tigignas - Talvangas, tgi so daplu surlonder??
2
0
5
1950
Foto
Sen la fotografia viglia vasainsa igl Plang Curtegns an Val Nandro, davos igl Piz Mez, ig...
2
0
4
1915
Foto
Igl maletg mossa igl taimp avant igls onns 1940 cura tgi igl Berghaus è nia biagia. Biagia...
2
0
5
1940
Network:
Sponsurs:
17,303
857
© 2024 FONSART. Tut ils dretgs resalvads. Dissegnà da High on Pixels.