Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
La pagina tetgala: historiaHelvetica
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

Commember dapi avrigl 11th, 2018
Foto
Igl maletg mossa igl clavo dalla famiglia Steier tgi era plazzo sen la parzella noua tgi s...
0
0
0
1950
Foto
Igl maletg mossa igl quartier da Sur Ual 10 igl onn 1970, oz mido tras novs e restauros bi...
0
0
0
1970
Foto
Igl maletg mossa la vista dalla veia Sur Ual cunter s-w, la baselgia da Son Martegn.
0
0
0
2009
Foto
Igl maletg mossa la tgesa digls fardagliuns Wasescha a Savognin. Chella tgesa è neida sbua...
0
0
0
1970
Foto
Igl maletg mossa la biestga da Savognin tgi pasculescha sen igl areal da Sulom, oz surbiag...
0
0
0
1965
Foto
Igl maletg mossa la tgesa digls fardagliuns Wasescha a Savognin. Chella tgesa è neida sbua...
0
0
0
1970
Foto
Igl maletg mossa la tgesa digls fardagliuns Wasescha a Savognin. Chella tgesa è neida sbua...
0
0
0
1970
Foto
Igl maletg mossa igl stradung cantunal cun la stretgs Peterelli-Wasescha. Chella stretga è...
0
0
0
1962
Foto
Savognin, igl maletg mossa igls catter tgavals tgi teiran igl "Bahnschlitt". Chegl era ena...
0
0
0
1910
Foto
Tgesa viglia alla veia Sulada 1 a Savognin. Igl maletg ca. 1890. Co abitava Gion Men Wases...
0
0
0
1890
Foto
Igl maletg mossa la posta da tgavals avant igl Hotel Posta dalla fam. Lanz a Beiva. Da vei...
0
0
0
1890
Foto
Igl maletg mossa la tgesa Jenatsch alla veia Sur Ual 8. Davos da veir igl clavo tgi totga...
0
0
0
1960
Foto
Igl maletg mossa sen la parcella 10.1 Veia Gerbra a Savognin. Davos igl clutger dalla base...
0
0
0
1930
Foto
Igl maletg mossa igl lavuratori dalla interpresa Uffer frars, biageida igl onn 1948 a Savo...
0
0
2
1948
Network:
Sponsurs:
15,899
796
© 2024 FONSART. Tut ils dretgs resalvads. Dissegnà da High on Pixels.