Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

Commember dapi avrigl 11th, 2018
Foto
Segl maletg ins vei Oberst /cumandant colonel Luigi Hirschbühl, da Brusio GR, antro an la...
0
0
0
1940
Foto
Favurisà
Igl maletg mossa donna Maria Willi-Cola (1886-1965), la donna digl anteriour inspectour da...
0
0
0
1960
Foto
Igl maletg mossa igl biro dalla posta da Savognin igls onns 1962, an vischinanza digl Hote...
0
0
0
1962
Foto
la maletg mossa la squadra dalla cuschigna digl Grand Hotel Rigi Kaltbad durant la staschu...
0
0
3
1934
Foto
Favurisà
Igl maletg mossa igls ameis dallas tgertas da Savognin sen en viadi a Clavenna cun igl aut...
0
0
3
1953
Foto
Igl maletg mossa igl postign Christian Plaz 1918-1956, cun la gidantra tar la posta Julia...
0
0
3
1955
Foto
Toni Plaz, 1913-1993, durant 22 onns, digl onn 1956 anfignen ter sia pensiun è el sto igl...
0
0
4
1978
Foto
Segl maletg da veir igl spazza neiv «Peter» sen la veia digl Gelgia curt siva igl Hotel Po...
0
0
3
1951
Foto
Pass digl Gelgia igl matg 1951. Segl maletg da veir la sfola gronda « Dicke Berta », sot l...
0
0
3
1951
Foto
Favurisà
Igl maletg digl onn 1863 mossa la vischnanca digls Mulegns cun igl trasse dalla veia nova...
0
0
2
1863
Foto
Chella saro la pi viglia fotografia da Beiva, igl onn 1963. Igl onn 1863 è en fotograf nu...
0
0
2
1863
Foto
Favurisà
Igl maletg mossa la pi viglia fotografia dalla vischnanca da Murmarera igl onn 1863. La tg...
0
0
2
1863
Foto
La fotografia mossa Furnatsch cun vista cunter Sour e l'alp Flex igl onn 1863. Igl onn 18...
0
0
2
1863
Foto
Igl maletg mossa scu pi viglia fotografia, parts dalla vischnanca da Tinizong cun vista cu...
0
0
2
1863