Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

-Tge fascinescha Vus vid la pagina nossaistorgia.ch?
Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

-Pertge publitgais Vus documents sin nossaistorgia.ch?
Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

-Co pudess ins motivar autra glieud da publitgar documents dal Grischun sin nossaistorgia.ch?
Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

-In tip da Vus per megliurar la pagina nossaistorgia.ch:
Per mè è noss istorgia adequata agl basigns. Ella dastga betg neir commercialisada. Tecnicamaintg fiss da pondarer schi fiss pussebel da publitgier ples maletgs sot en madem tetel.

Commember dapi April 11th, 2018
Foto
Igl maletg mossa anc bagn la structura dalla vischnanca da Savognin ainten igl conturn da...
0
0
2
Foto
Igl maletg mossa l'inndonaziun a Grava tras igl Schletg igl onn 1918. Co igl conturn digl...
0
0
3
Foto
Igl onn 1918 ò en innondaziun ord la Val Nandro "Davos Fallung" tras igl Schletg, distruia...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la tgesa alla Veia Caross 4 tgi appartigniva alla famiglia Netzer-Spinats...
0
0
3
Foto
Savognin 1941 panorama da Tocf cunter Son Mitgel (davant dretg igl crap da tocf, tgi dat i...
0
0
2
Foto
Igl maletg mossa l'antrada nord tar la vischnanca da Savognin anturn igls onns 1920, Inter...
0
0
2
Foto
Igl maletg ord igls onns 1920-30 mossa la vista davent digl Punt Gugliam cunter la plazza...
0
0
2
Foto
Igl maletg mossa la tgesa, abitada da chel taimp prubabel dalla famiglia Remi Peterelli-Zü...
0
0
4
Foto
Igl maletg mossa ena prozessiun anturn la baselgia da Son Martegn. Prebabel sa tractigl da...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa Maria Margareta Guetg, numnada Deta, ella era ancunaschainta scu bitg vun...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la maschina dad alontanar la neiv "kleine Berta", en trax american constr...
0
0
3
Foto
Igl meletg mossa Meltger Netzer-Spinasch (1918-1976) cugl tgaval e tgar da freia sen veia...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa igl Hotel Solaria igls onns 1950. La part sot sarviva ad Eugenio Giovanol...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la vischnanca da Savognin ord vista perspectiva da Somtgant. Prubabel igl...
0
0
2