Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Romano Plaz

Romano Plaz

Burgais da Savognin, marido, 3 unfants, digl 1965-2005 mano l'agentura dalla Banca Cantunala Grischuna a Savognin.

-Tge fascinescha Vus vid la pagina nossaistorgia.ch?
Per mè è nossistorgia en archiv pragmatic tgi è avert per totta populaziun tgi ò interess per noss esser e santeir ainten l’istorgia.

-Pertge publitgais Vus documents sin nossaistorgia.ch?
Cun dastgeir publitgier mies grond scazzi da fotografias e documanints ainten nossistorgia, creia dad saveir neir siva a mies pansar. Parteir en plascheir e dobbel plascheir. Scazzis istorics na dastgan betg davantar secrets, ni valetas persunalas, els duessan esser averts per tots amatours interessos.

-Co pudess ins motivar autra glieud da publitgar documents dal Grischun sin nossaistorgia.ch?
Nossistorgia è ena plattafurma simpla e betg commerziala. Ella guvernescha e porscha siertad per noss scazzis er ainten igl avigneir. Sot igl tetgal dalla RTR (Radio Televisiun Svizrarumantscha) creia dad aveir garanzeia tgi mias publicaziuns stattan an dispusiziun a totts interessos er a lunga vista.

-In tip da Vus per megliurar la pagina nossaistorgia.ch:
Per mè è noss istorgia adequata agl basigns. Ella dastga betg neir commercialisada. Tecnicamaintg fiss da pondarer schi fiss pussebel da publitgier ples maletgs sot en madem tetel.

Commember dapi April 11th, 2018
Foto
Igl maletg mossa la clavadeira dalla famiglia Meltger Steier - Lisignoli. La clavadeira è...
0
0
4
Foto
Igl maletg mossa la tgesa dalla famiglia Tona Wasescha-Camen, Savognin.La tgesa appartigni...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la clavadeira, parzella 3215, tgi appartigniva alla tgesa Veia Curvanera...
0
0
4
Foto
Igl maletg mossa la tgesa dalla famiglia Tona Wasescha-Camen, Savognin, Siva dalla renovaz...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la steiva gio ventilada sot Veia Sur Curt 10, tgi appartigna ed è da veir...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la tgesa dalla famiglia Tona Wasescha-Camen, Savognin. La tgesa appartign...
0
0
3
Foto
Segl maletg da veir la part davos cunter süd digl digl Casamaint. Ins vei tgesa e clavo da...
0
0
4
Foto
Igl maletg mossa sgrafitts an la fatscheda dalla tgesa da Mstr. Peder Guetg, tgi tutgiva a...
0
0
4
Foto
Igl maletg mossa la tgesa Veia Sur Curt 7 dalla vard da nord. Ela partotga agl Casamaint d...
0
0
3
Foto
Igl maletg, prubabel ena fotografia da Zinggeler, mossa la tgesa viglia dalla famiglia Sep...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la tgesa dalla famiglia Leza Wasescha - Baselgia, a Sot Curt. Er chella t...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la tgesa "Caminada" alla Veia Curvanera 7, avant la renovaziun totala igl...
0
0
3
Foto
Igl maletg mossa la tgesa "Caminada" alla Veia Curvanera 7, avant la renovaziun totala igl...
0
0
3
Foto
Savognin, sen las parzellas 3204-3207, oz Veia Sur Curt 5,7 ed 11, stava en Casamaint tgi...
0
0
3