Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.

Transports - Transporte

Transports da rauba vegnan fatgs da tuttas sorts. Davent dal transport cun camiuns fin il transport cun la viafier ed il helicopter. En quest dossier vegn rimnà rauba da tut il gener da transports: fain, laina, naiv, maschinas, pendicularas ed auter. Plazzai Voss material da transports en quest dossier.

View on map

La davosa posta da cavals denter Mustér e Glion. La foto ei vegnida fatga sper la punt gro...
0
0
4
Igls bungs onns per noss cumegns eran chels cura tgi la lagna veva en bung prietsch. L’ind...
0
0
3
Igl maletg or digls onns 1950-60 mossa igls loschs vitturigns, Giatgen Guetg-Mittermaier (...
0
0
3
Igls bungs onns per noss cumegns eran chels cura tgi la lagna veva en bung prietsch. L’ind...
0
0
4
Igl maletg mossa bagn igl arrivo cun stadal e manadeira a Parsonz Dinvei, cun igl fagn da...
1
0
5
Igl maletg mossa scu tgi igl transport da marcanzeia e fitgira funcziunava a Radons avant...
1
1
5
Igl 1936 era igl stradung cantunal nia biagia or. Autos d'anviern eran strousch avantmang....
1
0
5
Igl maletg mossa Alfons Lanz, igl onn 1925, avant "igl Palazzo" la tgesa da president Rodo...
0
0
5
Igl maletg mossa la posta da tgavals digl Gelgia, cò sen igl tratg curt siva Beiva an dire...
0
0
4
La motorisaziun dalla distribuziun a Savognin è succedeida igl 1968 cun en VW Käfer. Igl p...
0
0
2
Anfignen igl onn 1925 èn igls autos stos scumandos an noss cantun. En concluss digl cunseg...
0
0
2
Foto alte Postkutsche St. Moritz Val Bregalia
0
0
3
Igl biro da posta a Parsonz è igl sagond an Surses tgi vign sarro igl 1. avost 1999 siva t...
0
0
3