Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
La "Tga Rezia" a Savognin

La "Tga Rezia" a Savognin

1945
Joachim Wasescha

Igl onn 1945, gist siva la ghera, ò noss bab laschea construeir la tgesa paterna a Somareiva. Chel bel plaz suglialeiv veva bab survagnia cun far en barat da tarragn.

Las lavours da fundamaint èn neidas fatgas cun zappung, badegl e carretta. Las cundiziuns da veiver da chel taimp eran simplas. I dava anc nign scaldamaint central, chel è nia installo pir igls onns 60. La platta da fi an cuschigna, ena pigna scalegl an steiva ed ena pigna ainten pierti tgi niva scaldada cun razgem davan igl tgod basignevel.

I dava bagn ava correnta an tgesa, pero angal ava freida. Ena bognera mantgeva er all’antschatta. La famiglia abitava segl amprem plang e segl sagond plang era en’abitaziun da vacanzas, egna dallas sulettas da lez taimp.

Sur l’antrada è scretg: “ Scu pelegrign avdeschas Te en taimp liaint. La patria veira stat se sur igl firmamaint“.

Tenor contract da construcziun custava la tgesa pauschal 32‘000 francs. Vetiers èn anc neidas en pêr lavours betg preveidas, scu igl furn da far pang ed en meir, uscheia tgi la somma totala era 33‘262.80.

Igls onns 1973/74 èn neidas agiuntadas 4 abitaziuns (varda otra fotografia “Tga Rezia nova“).

Oters documaints sot: “Tga Rezia" 1, 2 e 3.

Ti stos esser connectà per agiuntar in commentari
Nagin commentari il mument
Joachim Wasescha
109 contribuziuns
23 december 2021
85 guardads
0 like
0 favurit
0 commentari
2 Collecziuns