Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Savognin - EWZ compra dretg da passaggio per transmissiun ota

Savognin - EWZ compra dretg da passaggio per transmissiun ota

1953
Romano Plaz

EWZ – Ing. Baschung – ed igls Netzers

Baschung, era inschigner tar igl EWZ e veva da precurar per l’installaziun dalla lengia digl current da transmissiun ota tras nossa val. El veva l’incumbensa da procurar tgi igls possessours digl tarragn davan igl dretg da metter igls masts bisignevels. Da prancepa betg en grond problem, partge igl martgea resp. igl EWZ paeva en bung tschans per igl passagio. Oter pero a Savognin. Lò vevan els da metter en mast segl tarragn digls fardagliuns Netzer e chels stimavan igl agen tarragn e possess ple tgi igls daners purschias. Uscheia gieva la tunga tras la val, tgi cun igls Netzers da Savognin seigl betg lev da trattar. Igl bung Baschung az ò betg az laschea starmantar. El, en om da pussanza e respect ò tscharnia la veia legala pero en po pi persunala.

Agls possesours digl tarragn tschartgea, numnadamaintg, a Gion e Moschigna Netzer-Wasescha (varda fotografia separada) veva el sa fatg fitg simpatic. A Gion tgi fimava gugent ena buna brissago offeriva el savens ena tala. Er per Moschigna tgi stimava fitg igls Pfefferminz veva el adegna ena reserva d’anvanz. Dantant veva sa fatg Baschung gronda simpateia e credibladad persunala agls Netzers. Cura tgi glè nia schi anavant tar la dumonda da tarragn, on els managea, tgi ad om schi gentil ins na dastga betg disdeir en giaveisch. Ed uscheia en els sainza retenziuns stos ancletgs cun l’offerta preschantada ed Baschung ò savia neir siva all’incumbensa da sies patrung, igl EWZ. Tottas dus parts en stadas cuntaintas – tge vot daple ! Chegl è sto igls onns 1953-4 cura tgi glè nia biagia igl implant da Murmarera cun la centrala digl current a Tinizong.

Ia ma ragond anc bagn digl inschigner Baschung. Las brissagos ed igls Pfefferminz cumprava el ainten las buteias localas, e savens er tar mies genitours tgi manavan a Savognin ena buteia da victualias.

Glò lia esser, tgi tras mies hobby dad incurreir l’istorgia locala, sunga nia da survagneir casual ord igl archiv dalla famiglia Netzer, ena fotografia digls onns numnos, cun se igl inschigner Baschung, ainten igl iert digls fardagliuns Netzer, an legher raschieni d.s. cun ed Ursulina Netzer-Spinatsch e Baba Netzer. Damaias l’istorgia ò ena vardevla.

Autour Romano Plaz

Ti stos esser connectà per agiuntar in commentari
Nagin commentari il mument
Romano Plaz
545 contribuziuns
18 schaner 2022
59 guardads
0 like
0 favurit
0 commentari
0 Collecziun
Gia 1,119 documentss associadas cun 1950 - 1959