Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Flurin Caviezel

Flurin Caviezel

Commember dapi February 1st, 2018
Foto
"Quel ha in tgau sco ina curtauna" Era il manegiau in tgau dir, in orginal ni in cun in tg...
0
0
3
Foto
Ina ustria ch'ei dapi igl onn 1994 buca pli. Igl onn 1893 cumpra Lucas Caviezel-Willi la c...
0
0
2
Foto
Albert Buchli da Neukirch, Stussavgia scriva a siu basrin, Christian Tester-Hunger da Cama...
0
0
2
Foto
Carta postala, francada ils 13.09. 1911, da Moriz Maggi da Glion. Sura la veglia baselgia...
0
0
2
Foto
Carta postala, fotografia ed ediziun da Moriz Maggi, Glion. Vegnida francada cun ina marca...
0
0
2
Foto
In text orginal sut la fotografia! Deplorablamein haiel buca saviu leger tut, la copia dil...
0
0
2
Foto
Davos la fotografia dil hotel Oberalp a Glion ein las tariffas per ina carotscha d'in cava...
0
0
2
Foto
Ina interessanta fotografia d'il hotel Oberalp e Posta a Glion. Fotografia, fatga ca. igl...
0
0
2
Foto
Carta postala entuorn 1900 cun la posta da cavals, davostier il marcau da Glion. Sco ch'j...
0
1
3
Foto
Il vitg da Val avon 100 onns. Davon la part dil vitg Camp cun la caplutta da pelegrinadi "...
0
0
3
Foto
Litografia orginala, francada cun 5 raps igl onn 1902. Marcau da Cuera, ils flums Plessur...
0
0
2
Foto
Litografia orginala, francada cun 5 raps, igl onn 1900 cun la baselgia da Sogn Gliezi digl...
0
0
3
Foto
Zameia, ina part dalla vischnaunca da Val, ca. igl onn 1900. Grazia alla pasculaziun cumin...
0
0
3
Foto
Surcuolm dantruras, in vitget dil puresser, avon ca. 120 onns! In pur vid mulscher sias va...
0
0
3