Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
, 1,208 guardads

Publitgar in titel/ina foto

Lantschà da

Cun nossaistorgia.ch èsi bler pli simpel da scriver in artitgel. Quai vala dentant era per la publicaziun dad auters cuntegns. L'emprim da tut duvrais Vus però in conto, Vus stuais As registrar sco utilisader. Essas Vus As registrà, cumpara sisum a dretga il cumond «Agiuntar in document». I tanscha da cliccar sin il cumond per arrivar sin la pagina, nua ch'ins po crear in dals trais tips principals da cuntegns publitgabels sin la plattafurma.
Sisum a sanestra sin questa pagina vesais Vus la frasa sutlingiada en cotschen «Scriver in nov artitgel». Cliccar sisur: la pagina, nua che Vus pudais scriver Voss artitgel s'avra.
La structura da la pagina è fitg simpla.
Cliccai en il champ, nua che Vus vesais en grisch il text «Eleger in titel», e Vus pudais scriver il titel giavischà (quel pudais Vus modifitgar da tut temp).
Cun cliccar sin la colliaziun «Inserir la data originala» cumpara in chalender, qua pudais Vus selecziunar la data dal text. Sutvart è in champ per inserir il num da l'autur. Dasperas sa chatta la frasa «Localisar Voss document», ina colliaziun a Google Maps che pussibilitescha d'inserir il lieu.
L'entir spazi sutvart è a disposiziun per l'artitgel.

Per scriver l'artitgel datti plirs tips da cumonds: ins po crear colliaziuns, far enumeraziuns u agiuntar a l'artitgel links gia existents maletgs.

La plattafurma na limitescha betg la lunghezza dals artitgels. Nus cussegliain dentant da betg exagerar e da considerar la pussaivladad da far plirs artitgels ed inserir quels en in dossier.
Igl è era pussaivel d'inserir maletgs sin fundament da links existents, vul dir da quels ch'èn gia chargiads sin nossaistorgia.ch u links da plattafurmas/paginas web estras.

È l'artitgel scrits, stuais Vus mo pli cliccar sin «Publitgar». Cun quest cumond s'avra ina fanestra che cuntegna insaquantas opziuns interessantas. L'emprima pussibilitescha d'inserir tags: ina funcziun utila che permetta da chattar pli facilmain ils documents. Cun la segunda pon ins tscherner il tip da licenza giavischà. Vus pudais da tut temp midar il tip da licenza. L'ultima opziun permetta da decider, sch'igl artitgel duai vegnir rendì disponibel immediatamain al public u sch'el duai vegnir memorisà en ils sbozs persunals.

Ti stos esser connectà per agiuntar in commentari