Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
Savognin - igl postign Toni Plaz

Savognin - igl postign Toni Plaz

1978
Romano Plaz

Toni Plaz, 1913-1993, durant 22 onns, digl onn 1956 anfignen ter sia pensiun è el sto igl postign da Savognin. Igl postign purtava la posta dus geidas an de a mintga casal, a Savognin muntava chegl en detg viadi tgi niva absorbia a pe e schi fascheva basigns cun en tgar cargea cun pachets, pulit grev d’en ischegl.

Pi tard ò el sa sarvia da saia Vespa privata anfignen igl onn 1978 cura tgi la posta ò purschia scu sustign agl postign en auto. Igl amprem auto era en VW. Essend Toni betg aveir la patenta ò la direcziun dalla posta offeria la scolaziun da manaschunz d’auto basignevel gratuita.

Uscheia è Toni sto manevel en meis a Coira per sa scolar d’eir cun auto. Igl onn 1978 è el ia an pensiun. En auto privat ò el mai gia, sies vehichel privilegi è rasto sia vespa

Ti stos esser connectà per agiuntar in commentari
Nagin commentari il mument
Romano Plaz
562 contribuziuns
17 november 2022
93 guardads
0 like
0 favurit
0 commentari
4 Collecziuns